Hakkımızda

 
Diş doktoru Ceren Turfaner 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. Mezuniyetini takiben 2 yıl boyunca İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Ağız-Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda asistan olarak eğitimine devam etmiştir. Daha sonra özel sektörde çalışma kararı alarak farklı kliniklerde ve en son olarak Kızılay Tıp Merkezi’nde diş doktoru olarak çalışmalarını sürdürmüştür. 2010 yılında kendi özel kliniğini kurmuştur.

Diş Doktoru Ceren Turfaner, diş hekimliği ve ortodonti doktora eğitimini kendisiyle aynı fakültede tamamlamış olan Ortodonti Uzmanı Dr. Umur Turfaner ile evlidir. Bilimsel gelişmeleri yakından takip etmekte olan Dt. Ceren Turfaner eşiyle birlikte yurtiçi ve yurtdışı sempozyum ve kongrelere düzenli olarak katılmaktadır. Tıp sektöründeki özellikle dezenfeksiyon, sterilizasyon ve dijital tanı yöntemlerindeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, güncel dental tıbbi cihaz ve ekipmanları kliniğinde bulundurmaya gayret etmektedir.

Diş hekimliğinin tüm branşlarından farklı uzman doktorlarla multidisipliner bir çalışma içinde olan Ceren Turfaner’in mesleki olarak ilgi alanları estetik diş hekimliği, çocuk dişlerinin tedavisi (pedodonti) ve cerrahi uygulamalardır.

 

Hakkımızda | Klinik | Ağız Hijyeni | Sterilizasyon | Ortodonti | İmplant | Kanal Tedavisi | Periodontal Tedavi | Estetik Diş Hekimliği | İletişim

Bu site;
Ağız ve Diş sağlığının korunması için bilgi aktarımı ve paylaşımı amacıyla hazırlanmıştır.
Meslek etik kurallarına saygılıdır.
Bu bilgiler hekimin tıbbi amaçlı muayenesi, tanı ve teşhis yerine geçmez.
www.turfaner.com | drturfaner@yahoo.com

Diş Hekimi
Dr. TURFANER
Millet Caddesi Yetkin Apt. 83/2 Fındıkzade / İstanbul
0212 585 05 53

DOKTOR TURFANER 2011
design by Burak Ocaklıoğlu